Úvod

V súčasnej dobe existuje mnoho rôznych foriem antikoncepcie a každej žene vyhovuje iná. Medzi najpoužívanejšiu samozrejme patrí hormonálna antikoncepcia .

Vedeli ste, že:

  • až 70 % žien používajúcich hormonálnu antikoncepciu zabudne aspoň 1x počas používania antikoncepcie tabletku

  • až 60 % žien používajúcich hormonálnu antikoncepciu zabudne 1 tabletku počas 1 cyklu

  • až 50 % žien používajúcich hormonálnu antikoncepciu zabudne 3 tabletku počas 1 cyklu

V prípade, že žena zabudne užiť aspoň jedna tabletka ani hormonálna antikoncepcia nie je spoľahlivá.

Vhodnou a účinnou formou antikoncepcie pre všetky ženy, teda aj pre tie, ktoré nemôžu alebo nechcú užívať hormonálnu antikoncepciu, užívajú hormonálnu antikoncepciu, ale zabudli užiť tabletku, dojčia alebo majú len nepravidelný pohlavný styk, je antikoncepcia Pharmatex, ktorá pôsobí čisto lokálne.

Ide o preparát úplne novej generácie, ktorý svojím širokým spektrom účinkov vysoko prevyšuje všetky dovtedy dostupné preparáty lokálnej antikoncepcie. Výnimočnosť Pharmatexu spočíva aj v jeho antibakteriálnom a antivirotickom efekte, okrem otehotnenia teda pomáha chrániť aj pred viacerými pohlavne prenosnými chorobami.