Deti a rodina

Deti sa učia správnu gramatiku od narodenia

Keď hovoríte so svojím malým dieťaťom, možno vás občas prekvapí, že z jeho výrazu môžete vyčítať porozumenie. Nová štúdia odborníkov z University of Notre Dame odhalila, že deti sa začínajú učiť gramatiku už od narodenia. Vedci zistili, že deti už v prvom roku života pozorne počúvajú a rozkladajú slovné vzory. „Hľadajú záchytné body v kontexte vety a jej zvuku, čo im pomáha rozlišovať podstatné mená od slovies a podobne,“ uviedol vedúci tímu. Napríklad pochopia, že slovo „toto“ referuje o nejakom objekte. Keď dieťaťu poviete: „Pozri, toto je tvoje jedlo“, nemusí chápať, čo to znamená jedlo, ale pozná slovo „toto“, a tak pochopí, že aj slovo „jedlo“ je nejaký objekt. Vo veku pätnástich mesiacov deti dokážu chápať oveľa zložitejšiu gramatiku, než si myslíme a majú aj veľa informácií o význame jednotlivých slov a stavbe vety.

Zdroj: Daily Mail

(www.dailymail.co.uk)